Hildegard geneeswijze

Hildegard geneeswijze

De Hildegard Geneeskunde heeft mij veel inzicht gegeven in de behandeling van ernstige ziektes zoals kanker. Zes jaar geleden werd ik zelf getroffen door borstkanker. Tijdens en na het doormaken van deze ernstige ziekte, behandeld met chirurgie, radiotherapie en chemo,raakte ik meer en meer overtuigd van de oorzaken en behandelingen van ziektes. Vanuit mijn geloof, ik ben zelf katholiek, voelde ik tijdens deze crisisperiode een sterke verbinding met God. Diverse mensen hadden mij al eerder verteld over de Hildegardgeneeswijze, waar artsen vooral in Duitsland en België bijzondere resultaten mee boeken, als aanvulling op de reguliere geneeswijze. Ik begon me te verdiepen in deze geneeswijze en bezocht congressen en bestudeerde de boeken.

Volgens de boeken van Hildegard leidt een volledig samengaan van lichaam, geest en ziel tot de diepste heling. Lichaam, geest en ziel moeten weer in harmonie komen met elkaar. De medicijnen en voedingsadviezen van Hildegard kunnen een waardevolle aanvulling zijn en helpen om de kwaliteit van leven te ondersteunen

Oude geneeswijze

Hildegard von Bingen werd geboren in 1098 in Bermersheim, bij Mainz. Hildegard was een Duitse Benedictijnse abdis. Zij geldt als de eerste vertegenwoordiger van de Duitse middeleeuwse mystiek. In haar jeugd verbaasde zij mensen met haar bijzondere helderziende en hemelse gaven. Hildegard ging op vroege leeftijd het klooster in. God openbaarde haar in visioenen de dimensies en achtergronden van de schepping en verlossing. God gaf ook een hele geneeswijze door en Hij liet haar de zo belangrijke boeken schrijven. De paus bevestigde de zienswijze van Hildegard en met deze erkenning van de kerk werd zij beroemd. Hildegard werd ook bekend als de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is.

Boeken van Hildegard

Het eerste boek van Hildegard, Scivias, ‘Ken de wegen van de Heer’ werd gevolgd door andere boeken als Liber Vitae Meritorum, een soort levenskunst, waarin de vergelding van de goede en de slechte werken beschreven wordt. Het Liber Divinorum Operum is een soort theologie van de kosmos. De Physica en Causa et Curae zijn twee werken over de natuur en de geneeskunst.
God heeft door de heilige Hildegard een aanvullend geneeskundig systeem aan de mensheid doorgegeven. Hildegard zelf heeft nooit geneeskunde uitgeoefend. Haar medische boeken (Causae et Curae) werden in die tijd weinig begrepen. In het midden van de 19e eeuw werden de boeken  opnieuw ontdekt. Vooral de Oostenrijkse arts Gottfried Hertzka maakte de boeken toegankelijk voor de mens van nu.

Lichaam, geest en ziel

De boeken van Hildegard wijzen nadrukkelijk op de samenhang van lichaam, geest en ziel. De Hildegard geneeswijze, door God aan haar geopenbaard, is een nieuwe toegankelijke aanvullende natuurgeneeswijze.

Voeding

De boeken van Hildegard beschrijven uitgebreid de voeding, wat gezond is voor de mens en wat minder goed is. Bijvoorbeeld de gezonde werking van frambozen, rode bessen (aalbessen) en veel kruiden. Ook wordt beschreven de medicinale werking van planten en kruiden, zoals de mariadistel bij klachten en aandoeningen van de lever.
Er wordt beschreven hoe belangrijk het is om negatieve emoties om te zetten in positieve emoties. Er worden manieren aangegeven om het lichaam te ongiften wat ook in onze tijd van grote waarde is. Door de toevoeging van de vele chemische en toxische bestanddelen aan voedsel, de genetische manipulatie, de luchtvervuiling en de stapeling van zware metalen in het lichaam is de leer van Hildegard ook in de moderne tijd van onschatbare waarde. 

In Duitsland en Belgie, Oostenrijk en Zwitserland  zijn er veel artsen en therapeuten die de Hildegard geneeskunde in praktijk brengen. Het Duitse Allenbach kent een kuuroord, waar artsen en gezondheidswerkers seminars volgen over de Hildegard van Bingenleer. In Nederland wordt de Hildegard geneeskunde nog niet veel toegepast.