Vaatonderzoek

Bij vaatonderzoek worden de (slag)aders in armen en benen onderzocht. Vaatonderzoek wordt gedaan bij mensen met spataderen en bij mensen die tijdens het lopen pijn in hun benen krijgen, ook wel bekend als etalagebenen (claudicatio intermittens). Wij maken gebruik van de Enkel-Arm-index voor het bepalen van vernauwiingen in de slagaders van uw benen.

Wat is de Enkel-Arm-index

De Enkel-Arm-index is de verhoouding tussen de bovendruk in uw enkels en in uw bovenarmen. De Enkel-Arm-index dienst als maat om te bepalen of er spraek is van vernauwingen in de slagaders van de benen. Normaal is de druk in beide slagaders nagenoeg gelijk. Er is sprake van vernauwing als de bloeddruk in de enkels lager is dan de druk in de bovenarmen.

Hoe wordt de Enkel-Arm-index bepaald?

Voor het bepalen van de Enkel-Arm-index wordt de bloeddruk in uw enkels en in uw bovenarmen gemeten. De Enkel-Arm-index wordt gemeten in rust. Zorg daaarom dat u 10 minuten voor het onderzoek aanwezig bent.
Bij aanvang van het onderzoek vraagt de arts u 5 minuten plat te liggen.
Voor het onderzoek maakt de arts gebruik van:
  • ·         bloeddrukmeter voor uw bovenarmen
  • ·         bloeddrukmeter voor de enkels

Vervolg

Uw huisarts bespreekt met u de uitslag van het vaatonderzoek.