Spoedeisende Hulp

In geval van spoed heeft u direct zorg nodig, omdat wachten onverantwoord is.
  • Levensbedreigende situatie: Bel ALTIJD 112
In andere spoedgevallen:
  • Tijdens kantooruren: Bel 035 - 3030399het spoednummer van de praktijk (Bij afwezigheid van de huisarts krijgt u de horen wie de waarnemend huisarts is).  NB Als het spoednummer per abuis wordt gebruikt voor niet spoedeisende zaken, moeten wij de verbinding direct verbreken. 
 
NB De huisartsenpost is bedoeld voor spoedeisende problemen, die niet tot de volgende dag kunnen wachten. U moet bij elk bezoek aan de Huisartsenpost uw legitimatiebewijs tonen om het burgerservicenummer te controleren.